Prywatność

Trust Lucas

Lucas Industries Ltd. (“My”) chroni i szanuje prywatność Użytkownika.

Ta polityka (łącznie z naszymi warunkami korzystania oraz wszelkimi innymi odnośnymi dokumentami) określa zasady, na których wszelkie dane osobowe zebrane od Użytkownika lub przekazane przez Użytkownika, będą przez nas przetwarzane. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu, aby zrozumieć nasze zasady i procedury w zakresie danych osobowych Użytkownika oraz sposobu ich przetwarzania.

GDPR

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

INFORMACJE, KTÓRE MOŻEMY ZBIERAĆ OD UŻYTKOWNIKAU

Możemy zbierać i przetwarzać następujące dane o Użytkowniku:

 • Informacje pochodzące z formularzy wypełnianych przez Użytkownika na naszej stronie internetowej [www.lucas.info] (nasza strona internetowa). W tym informacje otrzymywane w chwili rejestracji na naszej stronie internetowej, subskrypcji naszych usług, umieszczania materiałów i zamawiania dalszych usług. Prosimy też o informacje, gdy Użytkownik zgłasza swój udział w konkursie albo sponsorowanej przez nas promocji, podczas rejestracji do działań marketingowych lub subskrypcji naszego newslettera albo zgłaszania problemu ze stroną internetową.
 • Na prośbę Użytkownika, możemy archiwizować taką korespondencję.
 • Użytkownik może być również poproszony o wypełnienie ankiet służących do celów informacyjnych, choć nie spoczywa na nim taki obowiązek.
 • Szczegóły transakcji wykonywanych przez Użytkownika za pośrednictwem naszej strony oraz dotyczące realizacji zamówień.
 • Szczegóły odwiedzin użytkownika na Stronie [w tym m.in. dane dotyczące ruchu i lokalizacji, blogi i inne dane dotyczące komunikacji, bez względu na to, czy są one wymagane do wystawiania przez nas rachunków lub do innych celów], a także szczegóły dotyczące zasobów strony, do których Użytkownik ma dostęp.

ADRESY IP I PLIKI COOKIES

Mamy prawo gromadzenia informacji dotyczących komputera Użytkownika, łącznie z – o ile to możliwe – adresem IP, informacjami o systemie operacyjnym oraz rodzaju przeglądarki, do celów administracyjnych i przekazywania zbiorczych informacji naszym reklamodawcom. Są to dane statystyczne dotyczące działań i zwyczajów Użytkowników podczas korzystania z sieci, przy czym nie jest możliwa identyfikacja poszczególnych osób.

Podobnie, możemy otrzymywać ogólne informacje dotyczące korzystania z internetu przez naszych użytkowników za pomocą pliku cookie, zapisanego na dysku twardym w komputerze Użytkownika. Pliki cookies zawierają informacje, które są przekazywane do twardego dysku komputera Użytkownika. Pomagają nam udoskonalać naszą stronę internetową i zapewniać lepszą, bardziej spersonalizowaną obsługę. Pozwalają nam:

 • Określić liczebność grupy naszych odbiorców oraz ich zwyczaje dotyczące korzystania z sieci.
 • Przechowywać informacje dotyczące preferencji Użytkownika i w ten sposób, dostosować naszą stronę internetową do indywidualnych zainteresowań Użytkownika.
 • Przyspieszać czynności wyszukiwania wykonywane przez Użytkownika.
 • Rozpoznać Użytkownika, gdy powraca na naszą stronę internetową.

Użytkownik ma możliwość zablokowania zapisu plików cookies poprzez włączenie ustawienia w przeglądarce uniemożliwiającego przechowywanie plików cookies. Natomiast w przypadku wybrania tego ustawienia, Użytkownik może mieć zablokowany dostęp do niektórych części naszej strony internetowej. O ile Użytkownik nie skonfiguruje ustawień przeglądarki do blokowania zapisu plików cookies, nasz system będzie wysyłał pliki cookies do komputera Użytkownika po zalogowaniu na naszą stronę internetową.

GDZIE PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA

Dane osobowe zbierane od Użytkownika mogą być przekazywane i przechowywane poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (“EEA”). Mogą też być przetwarzane przez pracowników działających poza obszarem EEA, pracujących dla nas lub dla któregoś z naszych dostawców. Pracownicy ci mogą być zaangażowani, między innymi, w realizację zamówienia Użytkownika, przetwarzanie danych dotyczących zapłaty Użytkownika oraz w dostarczanie usług w zakresie wsparcia. Podając dane osobowe, użytkownik wyraża zgodę na ich przekazywanie, przechowywanie i przetwarzanie. Podejmujemy wszelkie i w uzasadnionym zakresie niezbędne kroki służące dopilnowaniu, aby dane Użytkownika były traktowane w sposób bezpieczny i zgodny z naszą polityką prywatności.

W przypadku otrzymania od nas (lub samodzielnego wybrania) hasła umożliwiającego dostęp do określonych części naszej strony internetowej, Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności tego hasła. Prosimy o nieudostępnianie hasła żadnej osobie.

Niestety, przesyłanie danych za pośrednictwem Internetu nie zawsze jest w pełni bezpieczne. Mimo dokładania wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Użytkownika, nie jesteśmy w stanie zagwarantować bezpieczeństwa przesyłanych na naszą stronę internetową; każda transmisja danych odbywa się na własne ryzyko Użytkownika. Z chwilą otrzymania informacji od Użytkownika, stosujemy ścisłe procedury i funkcje zabezpieczające, aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi.

CELE, DO JAKICH WYKORZYSTYWANE SĄ POSIADANE INFORMACJE

Poniżej podajemy cele, do jakich wykorzystujemy posiadane o Użytkowniku informacje:

 • Aby zawartość naszej strony internetowej była prezentowana z najwyższą efektywnością dla Użytkownika i jego komputera.
 • Aby dostarczyć Użytkownikowi informacji, produktów lub usług, których zażądał lub które naszym zdaniem mogą go zainteresować, o ile Użytkownik wyraził zgodę na kontakt w wymienionych celach.
 • Aby realizować nasze zobowiązania wynikające z wszelkich umów zawartych z Użytkownikiem
 • Aby umożliwić Użytkownikowi uczestnictwo w interaktywnych funkcjach naszego serwisu, jeśli takie będzie jego życzenie.
 • Aby powiadamiać Użytkownika o zmianach w naszym serwisie.

Możemy również wykorzystywać dane Użytkownika lub pozwalać wybranym osobom trzecich na wykorzystanie danych Użytkownika w celu dostarczenia Użytkownikowi informacji o towarach i usługach, które mogą go interesować. Wybrane osoby trzecie mogą kontaktować się z Użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub telefonicznie.

Jeśli Użytkownik jest naszym obecnym klientem, będziemy się z nim kontaktowali wyłącznie drogą elektroniczną (e-mail lub SMS-u), by przekazać informacje o towarach i usługach podobnych do tych, które były przedmiotem wcześniejszej transakcji.

Jeśli Użytkownik jest naszym nowym klientem i zezwalamy wybranym osobom trzecim na wykorzystanie danych Użytkownika, my (lub wybrane osoby trzecie) będziemy kontaktować się z Użytkownikiem drogą elektroniczną wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na to zgodę.

Jeśli Użytkownik nie życzy sobie wykorzystywania jego danych w ten sposób, ani przekazywania szczegółowych informacji o Użytkowniku do celów marketingowych osobom trzecim, prosimy zakreślić odpowiednią kratkę na formularzu używanym przez nas do zbierania danych.

UJAWNIANIE DANYCH UŻYTKOWNIKA

Mamy prawo przekazywania danych osobowych Użytkownika każdej spółce należącej do naszej grupy kapitałowej, czyli naszym spółkom zależnym, naszej spółce dominującej oraz jej spółkom zależnym.

Możemy też udostępniać dane osobowe Użytkownika osobom trzecim, jeśli wynika to z obowiązku ujawnienia lub udostępnienia danych osobowych Użytkownika w ramach wypełnienia obowiązku prawnego lub w celu wyegzekwowania lub zastosowania warunków korzystania i innych umów; lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Lucas Industries Ltd., naszych klientów, lub innych. Obejmuje to wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami w celu ochrony przed malwersacjami finansowymi oraz zredukowaniem ryzyka kredytowego.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik ma prawo poproszenia nas o nieprzetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Zazwyczaj informujemy Użytkownika (przed zebraniem danych) o zamiarze wykorzystania danych do takich celów lub udostępnienia informacji Użytkownika osobom trzecim. Użytkownik może wykorzystać swoje prawa i zapobiec przetwarzaniu informacji na swój temat przez zaznaczenie odpowiednich okienek na formularzu używanym przez nas do zbierania danych. Użytkownik może też w dowolnym momencie skorzystać z tego prawa kontaktując się z nami pod adresem [enquiries@lucas.info].

Nasza strona internetowa może od czasu do czasu zawierać odsyłacze do/ze stron internetowych naszych partnerów, reklamodawców i filii. Korzystając z takich odsyłaczy, Użytkownik powinien pamiętać, że na docelowych stronach internetowych obowiązuje odrębna polityka prywatności i że nasza firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tego tytułu. Przed wprowadzaniem jakichkolwiek danych osobowych należy zapoznać się z polityką prywatności obowiązującą na danej stronie.

DOSTĘP DO INFORMACJI

Użytkownik ma prawo dostępu do posiadanych o nim informacji. Prawo dostępu Użytkownika do tych informacji może być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Prośba o umożliwienie dostępu może jednak wiązać się z opłatą na pokrycie kosztów poniesionych przez naszą firmę w związku z ujawnieniem zgromadzonych na temat Użytkownika informacji.

ZMIANY W NASZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Wszelkie zmiany wprowadzane w przyszłości w naszej polityce prywatności będą publikowane na tej stronie i, w stosownym przypadku, zgłaszane Użytkownikowi drogą elektroniczną.

KONTAKT

Pytania, komentarze i prośby dotyczące polityki prywatności prosimy kierować na adres [enquiries@lucas.info].